top of page

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.lockigehaare.at

 

§1 Použiteľnosť pre podnikateľov a definície pojmov

(1) Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky dodávky medzi nami a spotrebiteľom v znení platnom v čase objednávky.

Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právne úkony na účely, ktoré nie sú prevažne komerčné ani samostatne zárobkovo činné (§ 13 BGB).

Podnikateľom v zmysle týchto obchodných podmienok je fyzická alebo právnická osoba alebo spoločnosť spôsobilá na právne úkony, ktorá pri uzatváraní právneho obchodu koná v rámci výkonu svojej obchodnej alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

 

§2 Uzatvorenie zmluvy, uchovanie textu zmluvy

(1) Pre objednávky prostredníctvom nášho internetového obchodu platia nasledujúce ustanovenia o uzatváraní zmluvy http://www.lockigehaare.at

(2) V prípade uzatvorenia zmluvy sa uzatvára zmluva s


Lockige Haare
Marianna Uncikova
Kapellenweg 35/2/8
1220   Viedeň
DIČ: ATU76494116

 


(3) Prezentácia tovaru v našom internetovom obchode nepredstavuje z našej strany právne záväznú ponuku zmluvy, ale je len nezáväznou výzvou pre spotrebiteľa k objednaniu tovaru. Objednávkou požadovaného tovaru dáva spotrebiteľ záväznú ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
(4) Pri prijatí objednávky v našom internetovom obchode platia nasledujúce pravidlá: Spotrebiteľ odošle záväznú ponuku zmluvy úspešným absolvovaním objednávkového postupu uvedeného v našom internetovom obchode.

 

Objednávka prebieha v nasledujúcich krokoch:

1) Výber želaného tovaru

2) Potvrďte kliknutím na tlačidlo „Vložiť do košíka“.

3) Kontrola údajov v košíku

4) Kliknite na tlačidlo „Pokladňa“.

5) Registrácia v internetovom obchode po registrácii a zadaní registračných údajov (e-mailová adresa a heslo).

6) Opätovné preskúmanie alebo oprava zadaných údajov.

7) Záväzné odoslanie objednávky kliknutím na tlačidlo "objednať s povinnosťou platby" alebo "kúpiť"

 

Spotrebiteľ sa môže pred záväzným odoslaním objednávky vrátiť na webovú stránku, na ktorej sú zaznamenané údaje o zákazníkovi a opraviť chyby zadania stlačením tlačidla „Späť“ v internetovom prehliadači, ktorý používa po skontrolovaní svojich údajov, alebo zatvorením webovej stránky internetového prehliadača zrušiť proces objednávania. Prijatie objednávky obratom potvrdzujeme automaticky vygenerovaným emailom („potvrdenie objednávky“). Týmto akceptujeme vašu ponuku.

(5) Uchovanie textu zmluvy pri objednávke cez náš internetový obchod: Text zmluvy uložíme a údaje objednávky a naše všeobecné obchodné podmienky Vám zašleme emailom. Zmluvné podmienky si môžete kedykoľvek pozrieť na http://www.lockigehaare.at/agb.html. Svoje minulé objednávky si môžete pozrieť v našej zákazníckej oblasti v časti Môj účet --> Moje objednávky.

 

§3 Ceny, poštovné, platba

(1) Ceny sú konečné. Okrem toho sa účtujú aj náklady na dopravu. Poštovné v rámci Rakúska stojí 3,99 €. Pri nákupe nad 75 €: poštovné zdarma!

Poštovné v eurozóne 1 (Belgicko, Dánsko, Nemecko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika, Maďarsko) predstavuje 11,50 €. Pri nákupe nad 75 € je poštovné 7 € a pri nákupe nad 120 € je poštovné 3,90 €.

 

Poštovné v eurozóne 2 predstavuje paušálne 12,50 €  (Francúzsko, Taliansko, Chorvátsko, Monako)

 

Poštovné v eurozóne 3 predstavuje paušálne 17,50 €  (Bulharsko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Švédsko, Španielsko)

Podľa § 6 ods.1 Z 27 UStG. nebude účtovaná žiadna DPH.

(2) Platba sa uskutočňuje okamžitým prevodom Klarna, PayPal, kreditnou kartou (Visa, MasterCard, Maestro, AMEX) a platbou vopred.

Ak zvolíte spôsob platby „platba vopred“, platbu vykoná spotrebiteľ prevodom celej sumy na nasledujúci účet:

 

Marianna Uncikova

Erste Bank/Sparkasse

IBAN: AT77 2011 1823 3794 3602

BIC/SWIFT: GIBAATWWXXX

 

Priradená adresa:

Kapellenweg 35/2/8

1220 Viedeň

 

Účel: Zadajte číslo objednávky!

 

Upozornenie: Objednávka bude pripravená na odoslanie a odoslaná až po úspešnom prevedení platby a pripísaní na vyššie uvedený bankový účet. 

 

§4 doručenie

(1) Pokiaľ nie je v popise produktu jasne uvedené inak, všetky nami ponúkané položky sú pripravené k okamžitému odoslaniu. Dodanie sa uskutoční v rámci Rakúska najneskôr do 3-5 pracovných dní. V rámci eurozóny 1 a eurozóny 2 od 5 do 10 pracovných dní a v rámci eurozóny 3 od 7 do 14 pracovných dní. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok v mieste dodania, lehota sa skončí v najbližší pracovný deň. 

(2) Nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného znehodnotenia predávanej veci prechádza na kupujúceho až odovzdaním veci kupujúcemu.

§5 Darčeková poukážka

(1) Zákazníci si môžu kartu pozrieť na stránke darčekovej poukážky našej webovej stránky. Vyberiete sumu, zadáte údaje o príjemcovi a zaplatíte. Po dokončení pokladne dostane zákazník e-mailom potvrdenie o nákupe.

Príjemca darčekovej poukážky potom dostane e-mail s predmetom „Práve ste dostali darčekovú kartu od Michaela Jonesa“ (s príslušným menom). Váš jedinečný kód darčekovej karty sa objaví v e-maile.

(2) Ak chcete kartu uplatniť, príjemca prejde na našu webovú stránku www.lockigehaare.at a nájde položky na nákup. Pri pokladni si zákazník vyberie možnosť „Zadať kód kupónu“ a zadá svoj jedinečný kód darčekovej karty.

Ak je cena predaja vyššia ako hodnota karty, zákazníci môžu zvyšnú cenu zaplatiť pomocou svojich bežných platobných metód.

(3)  Hotovostná platba sumy poukážky alebo zostávajúcej sumy po nákupe je vylúčená.

(4) Doba platnosti je spočiatku 1 rok od dátumu vydania. Podľa podmienok vystavovateľa je možné buď vymeniť poukážku, ktorej platnosť vypršala, za novú s platnosťou ešte 1 rok, alebo vrátiť sumu poukážky do 3 rokov. Celkovo z toho vyplýva maximálne obdobie 5 rokov (1+3+1), počas ktorých je možné využiť poukážku.

§6 Výhrada vlastníckeho práva

Vlastníctvo tovaru si vyhradzujeme až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

*************************************************** ***************************************************

 

 

§7 Právo zákazníka ako spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy:

 

Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Spotrebitelia majú právo na odstúpenie od zmluvy podľa nasledujúcich ustanovení, pričom spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny obchod na účely, ktoré nemožno pripísať predovšetkým ich obchodnej alebo samostatnej zárobkovej činnosti:

 

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

 

Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez udania dôvodu.

 

Lehota na zrušenie je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami uvedená tretia strana, ktorá nie je prepravcom, prevzali tovar.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás

Lockige Haare
Marianna Uncikova
Kapellenweg 35/2/8
1220 Viedeň
E-mail: info@lockigehaare.at

 

o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom). Môžete na to použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

Ak odstúpite od tejto zmluvy, sme povinní vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie, bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Na toto splatenie používame rovnaký platobný prostriedok, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s vami nebolo výslovne dohodnuté niečo iné. Za toto splatenie vám za žiadnych okolností nebudú účtované žiadne poplatky.

 

Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme vrátený tovar alebo kým neposkytnete dôkaz, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nás informujete o zrušení tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím lehoty štrnástich dní.

 

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

 

Koniec poučenia o odstúpení od zmluvy
 *************************************************** ***************************************************

§8 Formulár na odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(ak chcete odstúpiť od zmluvy, vyplňte tento formulár a pošlite ho späť.)

Na :
Lockige Haare
Marianna Uncikova
Kapellenweg 35/2/8
1220 Viedeň
E-mail: info@lockigehaare.at

Týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy, ktorá bola uzatvorená medzi mnou/nami (*) a Vami na nákup nasledovného tovaru (*)/poskytnutie nasledujúcej služby (*)

 


_____________________________________________________

Objednané dňa (*) / prijaté dňa (*)

__________________

Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov)

_____________________________________________________

Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)


_____________________________________________________

Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba ak je oznámenie na papieri)

__________________

dátum

__________________

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

§9 záruka

Platia zákonné záručné predpisy.

 

§10 zmluvný jazyk

Ako zmluvný jazyk bude k dispozícii výlučne nemecký jazyk.

*************************************************** **************************************

§11 zákaznícky servis

Náš zákaznícky servis pre otázky, sťažnosti je k dispozícii v pracovných dňoch od 09:00 do 18:00 hod.

Telefón: +43 676 664 35 15
E-mail: info@lockigehaare.at

************************************** **************************************

Stav VOP oktober 2023

bottom of page